Myślenie kategoriami państwa


Nowe zasady zawierania porozumień długoterminowych na sprzedaż drewna, wprowadzone przez dyrektora generalnego LP zarządzeniem nr 51 z 16 sierpnia 2005 r., przyjmowane są w środowisku małych przedsiębiorców jako dyskryminujące i pogłębiające ich trudną sytuację.
Numer: Las Polski 19/2005, strona 10

Pobierz artykuł w formacie PDF