Informacje


Mistrzostwa Polski w Umiejętnościach Leśnych – Wśród warkotu pił; Bartek, najsłynniejszy dąb Polski – Są pieniądze na ratunek; Transgraniczne badania nad biomasą leśną – Teledetekcja w lesie; Zaproszenie do Life+ – Nawet 75% współfinansowania; List dyrektora generalnego do pracowników – W jedności siła; Young People in European Forests – Międzynarodowa rywalizacja młodzieży
Numer: Las Polski 8/2011, strona 4

Pobierz artykuł w formacie PDF