Typy siedliskowe lasu (15) - Ols jesionowy (OlJ)


Pośredni charakter tych siedlisk między lasem bagiennym a lasem łęgowym, wynika z panujących stosunków wodnych i znajduje odzwierciedlenie w składzie oraz strukturze roślinności.
Dział: Artykuł
Numer: Las Polski 5/2007, strona 26

Pobierz artykuł w formacie PDF