Rębnia gniazdowo-zupełna tylko dla borów mieszanych


Autor: Jan Szwed
Dział: Artykuł
Numer: Las Polski 12/1983, strona 23