Nadleśnictwo Zawadzkie


Do końca XVIII w. były tu naturalne drzewostany o charakterze puszczańskim. Rozwój hutnictwa i górnictwa wywołał jednak intensywną eksploatację surowca drzewnego, a co za tym idzie zmianę charakteru tutejszych lasów.
Dział: Artykuł
Numer: Las Polski 3/2007, strona 22

Pobierz artykuł w formacie PDF