Możliwości stosowania herbicydu Roundup w kombinacji z Azoprimem


Autor: Andrzej Marek
Dział: Artykuł
Numer: Las Polski 24/1985, strona 7