ZUS radzi


Z osobą która była zatrudniona w innym zakładzie pracy, moja firma zawarła umowę zlecenie na okres od 13 do 31 stycznia 2006 roku. Firma zgłosiła tę osobę do ubezpieczenia zdrowotnego (ze stosunku pracy jej wynagrodzenie było wyższe niz wynagrodzenie minimalne) z kodem tytułu ubezpieczenia 04 12 x x, a po zakończeniu umowy wyrejestrowała pracownika.
Dział: ZUS radzi
Numer: Las Polski 24/2006, strona 29

Pobierz artykuł w formacie PDF