Przejścia dla zwierząt


W przeciwieństwie do samochodów zwierząt nie sposób skierować na pożądane trasy przy pomocy np. znaków drogowych. Aby chciały korzystać z przejść nad szlakami komunikacyjnymi, należy je budować ze znawstwem i starannością.
Dział: Artykuł
Numer: Las Polski 15-16/2008, strona 25

Pobierz artykuł w formacie PDF