Kilka uwag odnośnie Napoleona


Szanowni Czytelnicy! Dziękujemy za listy z uwagami do artykułu poświęconego dębowi Napoleon. Tekstem wydrukowanym w poprzednim numerze Lasu Polskiego rozpoczęliśmy cykl Najsłynniejsze drzewa Polski. Niestety, w tekście pojawiły się niezamierzone pomyłki. Otrzymaliśmy również kilka uwag o charakterze polemicznym.
Dział: Artykuł
Numer: Las Polski 13-14/2008, strona 44

Pobierz artykuł w formacie PDF