Drobnoskalowa zmienność warunków glebowych a struktura przestrzenna drzewostanu


Autor: Wojciech Gil
Dział: Artykuł
Numer: Las Polski 24/1995, strona 14