Jakość nasion daglezji


Jedlica Douglasa jest cenną domieszką w różnych typach siedliskowych polskich lasów. Jej uprawę należy uwzględnić szczególnie w pasie bezświerkowym. Badania nasion wykazały brak zależności pomiędzy poziomem ich obradzania a żywotnością, a także zdecydowanie gorszą jakość w rejonach z wpływami klimatu kontynentalnego.
Autor: Marek Bodył
Dział: Nasiennictwo
Numer: Las Polski 24/2009, strona 26

Pobierz artykuł w formacie PDF