Finał wielkiego sprzątania


Przepisy unijne i krajowe nakładają na właścicieli i dzierżawców gruntów, na których znajdują się mogilniki i składowiska substancji niebezpiecznych, obowiązek ich likwidacji do 2010 roku. W przyszłym roku Lasy Państwowe planują ostatecznie pozbyć się tych ekologicznych bomb.
Autor: Jacek Stocki
Dział: Ochrona lasu
Numer: Las Polski 24/2009, strona 24

Pobierz artykuł w formacie PDF