A szkody rosną


Ponad trzykrotny wzrost liczebności łosi jest namacalnym efektem wprowadzonego w 2001 r. moratorium na ich odstrzał. W tym samym czasie w północno-wschodniej Polsce powierzchnia lasów uszkodzonych przez te zwierzęta zwiększyła się sześciokrotnie.
Numer: Las Polski 22/2009, strona 10

Pobierz artykuł w formacie PDF