Unijne pieniądze dla Lasów (2)


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – to największy program, który stwarza możliwości dofinansowania inwestycji z zakresu gospodarki leśnej oraz inwestycji prośrodowiskowych i proekologicznych.
Dział: Artykuł
Numer: Las Polski 9/2007, strona 22

Pobierz artykuł w formacie PDF