Rozpoznajemy szeliniaki


Szeliniaki - cztery gatunki krajowe - są do siebie podobne i może to sprawiać problemy w ich poprawnym oznaczeniu. Podany w ramce klucz powinien ułatwić ich rozpoznawanie.
Numer: Las Polski 8/2009, strona 22

Pobierz artykuł w formacie PDF