Sukcesja a rekultywacja leśna na wyrobisku


W przypadku wyrobiska kopalni piasku Szczakowa , zbiorowiska drzewiaste z sukcesji stanowią około 9% z ponad 2700 ha zrekultywowanych dla leśnictwa. Jak wykazano, włączanie tych zbiorowisk w procesie rekultywacji do odtwarzanych ekosystemów podwyższa wartość ekologiczną i walory krajobrazowe omawianych obszarów.
Dział: Artykuł
Numer: Las Polski 9/2006, strona 22

Pobierz artykuł w formacie PDF