Zamieranie jesionów


Zjawisko zamierania drzewostanów jesionowych obserwowane jest w Polsce na większą skalę od 1993 roku, w ostatnich latach szczególnie w regionalnych dyrekcjach Lasów Państwowych w Pile, Poznaniu, Toruniu, Łodzi, Warszawie, Białymstoku i Olsztynie. Przyczyny choroby nie zostały jeszcze jednoznacznie określone.
Autor: Jacek Stocki
Dział: Artykuł
Numer: Las Polski 5/2006, strona 16

Pobierz artykuł w formacie PDF