Zmiana lasu na użytek rolny w świetle wyroku NSA


W czerwcu br. zapadło orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące przekształcenia lasu na użytek rolny (wyrok z 22 czerwca 2021 r., I OSK 354/21). Jest ono zwieńczeniem drogi prawnej zapoczątkowanej najpierw odmowną decyzją starosty, a następnie podtrzymanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze, i w końcu zbadanej przez sądy administracyjne pierwszej i drugiej instancji.

Autor: Adam Habuda
Dział: Las i prawo
Numer: Las Polski 22/2021, strona 27

Pobierz artykuł w formacie PDF