Lasy pod obstrzałem!


Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej złożyli poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach, w którym zostały zawarte dwie istotne korekty. Pierwsza dotyczy usunięcia z ustawy art. 14b o stosowaniu tzw. dobrych praktyk w zakresie gospodarki leśnej. Druga zakłada stanowienie planu urządzenia lasu mocą decyzji administracyjnej, co dałoby obywatelom i organizacjom możliwość wnoszenia ewentualnego zażalenia na ustalenia pul do sądu administracyjnego.

Dział: Inne
Numer: Las Polski 22/2021, strona 12

Pobierz artykuł w formacie PDF