Projekt zmian w regulacji prawnej parków narodowych


Wiosną bieżącego roku w przestrzeni medialnej pojawiły się wypowiedzi ministerialnych urzędników właściwych do spraw w zakresie klimatu i środowiska anonsujące zmiany w systemie prawnym polskich parków narodowych. Niedawno nowelizacja uzyskała bardziej formalny kształt, zamieszczono ją bowiem w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Autor: Adam Habuda
Dział: Las i prawo
Numer: Las Polski 18/2021, strona 27

Pobierz artykuł w formacie PDF