Zapobiec rębnej obstrukcji


Część osób odwiedzających lasy jest zaskoczona i niekiedy wręcz oburzona pozyskaniem drewna – zupełnie jakby było ono wymysłem ostatnich lat i nie służyło krajowej gospodarce. Odczucia te są propagowane w mediach, które alarmują: „Lasy idą pod topór!”, choć rębnie są wypełnieniem ustawowego wymogu utrzymania trwałości lasu o wysokich walorach produkcyjnych.

Numer: Las Polski 18/2021, strona 15

Pobierz artykuł w formacie PDF