Lotnicze skanowanie laserowe w ocenie szkód pohuraganowych


Jednym ze skutków zmian klimatycznych jest wzrost częstotliwości występowania huraganów. Modele klimatyczne wskazują także, że ta tendencja będzie się w przyszłości utrzymywać.

Dział: Badania naukowe
Numer: Las Polski 12/2021, strona 16

Pobierz artykuł w formacie PDF