Łoś w centralno-wschodniej Polsce – propozycja wznowienia polowań


W latach 2018–21 w ramach projektu: „Wypracowanie i wdrożenie modelu zrównoważonej gospodarki łowieckiej łosia Alces alces w Polsce”, zleconego przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych, prowadzono prace nad oceną liczebności łosi, poziomem szkód wyrządzanych przez ten gatunek w odnowieniach leśnych oraz poznaniem struktury płciowo-wiekowej populacji.

Dział: Łowiectwo
Numer: Las Polski 11/2021, strona 12

Pobierz artykuł w formacie PDF