Strażnicy bioróżnorodności – arboreta i ogrody botaniczne Lasów Państwowych


Leśne ogrody botaniczne i arboreta, które znajdują się na terenie Lasów Państwowych, mają duże znaczenie w zwiększaniu bioróżnorodności oraz zachowaniu rzadkich i cennych gatunków drzew, krzewów oraz roślin zielnych.

Dział: Artykuł
Numer: Las Polski 5/2021, strona 28

Pobierz artykuł w formacie PDF