Z czym mi się „Las Polski” kojarzy?


Moje pierwsze zetknięcie z „Lasem Polskim” to studencka prenumerata w II połowie lat 70., potem ktoś (czy to nie była Ewa Kwiecień?), wiedząc o moich zainteresowaniach lasami tropikalnymi, zaproponował, abym sporządzał wyciągi z prasy światowej dotyczące leśnictwa krajów rozwijających się.
Dział: Inne
Numer: Las Polski 1/2021, strona 13

Pobierz artykuł w formacie PDF