Dzikie pszczolnictwo


Szczytowy rozwój bartnictwa w polskich lasach przypada na wiek XVI i XVII, a schyłek datuje się na wiek XIX, m.in. na skutek zakazów wykonywania tej profesji wydawanych przez kraje zaborcze. Najdłużej kultywowano ją na Kurpiach – jeszcze w połowie XX wieku.
Dział: Inne
Numer: Las Polski 2/2021, strona 33

Pobierz artykuł w formacie PDF