Z certyfikatem czy bez?


Czy Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi może utracić certyfikat FSC? Realność takiej sytuacji wynika z powodu uniemożliwienia przeprowadzenia obligatoryjnego audytu okresowego. Nie jest to, jak można by przypuszczać, wina pandemii, ale braku (od lipca 2019 r.) rozstrzygnięcia odwołania złożonego przez tę dyrekcję od wyników audytu.
Dział: Inne
Numer: Las Polski 2/2021, strona 14

Pobierz artykuł w formacie PDF