Atomizacja nauki – nie, interdyscyplinarność – tak


O przyszłości Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a w szczególności – Wydziału Leśnego i Instytutu Nauk Leśnych, o relacjach między reprezentantami nauk leśnych i technologii drewna oraz  o pracy uczelni w warunkach pandemii, rozmawiamy z rektorem SGGW – Michałem Zasadą.
Dział: Wywiad
Numer: Las Polski 2/2021, strona 8

Pobierz artykuł w formacie PDF