Udział łosi w szkodach wyrządzanych przez jeleniowate w odnowieniach leśnych na terenie wschodniej Polski


W realizowanym na zlecenie DGLP projekcie „Wypracowanie i wdrożenie modelu zrównoważonej gospodarki łowieckiej łosia Alces alces w Polsce” podjęto próbę analizy dynamiki szkód wyrządzanych przez łosie oraz inne gatunki jeleniowatych w odnowieniach leśnych.
Dział: Ochrona lasu
Numer: Las Polski 6/2020, strona 24

Pobierz artykuł w formacie PDF