Klimat i lasy – czy można przygotować się do zmian?


W obliczu zachodzących i prognozowanych zmian klimatu lasy ulegają i będą podlegały przeobrażeniom. Niedawne doniesienia medialne o możliwym „zniknięciu” 75% drzew z polskich lasów, bazujące na niezrozumieniu istoty rzeczy, roztoczyły ponurą wizję lasów przyszłości.
Dział: Ochrona lasu
Numer: Las Polski 1/2020, strona 20

Pobierz artykuł w formacie PDF