Czy nasiona są bezbronne? Susza a jakość materiału siewnego


Przeobrażenia klimatyczne niosą ze sobą ekstremalne zjawiska pogodowe, skutkujące m.in. suszą fizjologiczną. Szkodliwe konsekwencje zmieniających się warunków środowiska można złagodzić np. zalesianiem gruntów. By tego dokonać, potrzeba jednak przede wszystkim badań nad fizjologią i biochemią nasion – od nich bowiem zaczyna się las.
Dział: Nasiennictwo
Numer: Las Polski 1/2020, strona 18

Pobierz artykuł w formacie PDF