Rozstrój w przyrodzie!


Rosnące ocieplenie klimatu powoduje sukcesywny rozstrój w funkcjonowaniu przyrody. W lesie pojawia się coraz więcej niekorzystnych zjawisk, których z pewnością będzie przybywać. W rozregulowującej się naturze jedna anomalia rodzi lub wspomaga inne, co musi pogarszać warunki prowadzenia gospodarki leśnej.
Dział: Ochrona lasu
Numer: Las Polski 1/2020, strona 8

Pobierz artykuł w formacie PDF