Praktyka szkółkarska a rozwój systemu korzeniowego dębów


Niedobór informacji o zależnościach pomiędzy praktykami szkółkarskimi a późniejszym wzrostem i kondycją drzewostanów dotyczy zarówno sadzonek uprawianych w szkółkach otwartych, jak i kontenerowych. Potrzebne są kompleksowe badania obejmujące dalekosiężne efekty ich stosowania dla wzrostu i kondycji dębów.
Dział: Szkółkarstwo
Numer: Las Polski 24/2019, strona 12

Pobierz artykuł w formacie PDF