Na edukacyjnym froncie bez zmian


Edukatorzy przyrodniczy i leśni stoją na pierwszej linii frontu w walce z niewiedzą o otaczającym nas świecie. By nadążyć za coraz silniej oddalającym się od przyrody społeczeństwem, muszą stale podnosić swoje kompetencje i wymieniać się doświadczeniami. Konferencja „Turystyka i edukacja leśna na terenach niezurbanizowanych” (zorganizowana jako fragment studiów podyplomowych o tej samej nazwie w SGGW) stała się ku temu doskonałą okazją.
Autor: Jakub Słowik
Dział: Edukacja
Numer: Las Polski 24/2018, strona 24

Pobierz artykuł w formacie PDF