Nauczanie z mocnymi akcentami


Ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz wyniki osiągane przez naszych absolwentów na studiach magisterskich i podczas egzaminów zawodowych organizowanych w dyrekcjach regionalnych LP potwierdzają, że kształcimy leśników na dobrym poziomie krajowym – mówi prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Dział: Wywiad
Numer: Las Polski 22/2018, strona 8

Pobierz artykuł w formacie PDF