Jak usprawnić Straż Leśną?


Funkcjonowanie Straży Leśnej regulują różne akty prawne – zapisy, które są niekiedy sprzeczne. Dobra polskiej przyrody i majątku Skarbu Państwa strzegą ponadto inne formacje: Państwowa Straż Łowiecka, Państwowa Straż Rybacka i Straż Parku Narodowego. Z niezrozumiałych względów powyższe instytucje dysponują różnymi uprawnieniami, chociaż pole ich działania, a także wiedza funkcjonariuszy, są zbieżne. Jak można by zmienić te przepisy?
Dział: Straż leśna
Numer: Las Polski 21/2018, strona 17

Pobierz artykuł w formacie PDF