Usługi przewodnickie w parkach narodowych


W przeciwieństwie do obszarów w zarządzie Lasów Państwowych (pomijając tereny wymienione w ustawie o lasach i o dostępności ograniczonej w ramach innych aktów prawnych) parki narodowe nie są ogólnodostępne, a turyści mają do nich wstęp tylko na zasadach określonych w planie ochrony lub planie zadań ochronnych parku oraz w zarządzeniach dyrektorów.
Autor: Jakub Słowik
Dział: Parki narodowe
Numer: Las Polski 18/2018, strona 16

Pobierz artykuł w formacie PDF