Etykietki dla drzew


Zieleni miejskiej poświęca się coraz więcej uwagi, zarówno w debacie społecznej, jak i urzędowo. Zarządzanie terenami zieleni podlega kontrolom, choćby Najwyższej Izby Kontroli. To m.in. dzięki raportowi NIK o zarządzaniu drzewami w miastach do opinii publicznej trafiła leśna ciekawostka rodem z Krakowa.
Autor: Jakub Słowik
Dział:
Numer: Las Polski 6/2018, strona 18

Pobierz artykuł w formacie PDF