Las źródłem dobrej wody


Nie mamy wpływu na budowę geologiczną. Pokrywę glebową możemy tylko częściowo modyfikować wskutek wieloletniej gospodarki leśnej. Ale dobór składu gatunkowego w zbiornikach alimentacyjnych pozwala nam istotnie oddziaływać na jakość wody w źródłach i ciekach powierzchniowych – mówi prof. dr hab. Stanisław Małek, kierownik Zakładu Ekologii Lasu i Rekultywacji w Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
Dział: Wywiad
Numer: Las Polski 24/2017, strona 12

Pobierz artykuł w formacie PDF