Konsekwencje prawne wpisania Puszczy Białowieskiej na listę UNESCO (cd.)


W poprzedniej części poświęconego tej tematyce artykułu sformułowałem wniosek o dosyć niejednoznacznych i zróżnicowanych konsekwencjach wynikających z objęcia Puszczy Białowieskiej, jako obiektu światowego dziedzictwa naturalnego, statusem UNESCO. Chciałbym rozwinąć to zagadnienie.
Autor: Adam Habuda
Dział: Inne
Numer: Las Polski 18/2017, strona 20

Pobierz artykuł w formacie PDF