Zasady obowiązujące na „gruncie rolnym” ujętym jako las w upul


Przy próbie interpretowania norm prawnych odnoszących się do gruntów rolnych i leśnych dochodzi niekiedy do sytuacji patowej. Obecne uregulowanie w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków jest daleko nieprecyzyjne i stwarza możliwość powstawania licznych trudności interpretacyjnych.
Dział: Inne
Numer: Las Polski 17/2017, strona 32

Pobierz artykuł w formacie PDF