Problem Puszczy Białowieskiej w oczach ekspertów IUCN


Gdzie, co, jak i ile ciąć, powinni wspólnie ustalić wszyscy interesariusze Puszczy. Tak chyba można podsumować rekomendacje przedstawione przez ekspertów IUCN. Można także zaryzykować twierdzenie, że rozwiązanie problemu byłoby o wiele prostsze, gdybyśmy my, Polacy, kierowali się w swoich polemikach przede wszystkim dążeniem do pojednania. Tymczasem dyskusja o Puszczy toczy się pod znakiem kajdanek i gróźb pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej.
Autor: A.S.
Dział: Ochrona lasu
Numer: Las Polski 17/2017, strona 19

Pobierz artykuł w formacie PDF