Z zagranicy 24/2016


Łotwa
17 lat działania LVM w formie spółki akcyjnej

Łotewskie Lasy Państwowe (LVM) zostały przekształcone w niegiełdową spółkę akcyjną w 1999 roku. – W ciągu minionych 17 lat LVM szybko się rozwijały jako sprawny i pieczołowity gospodarz zarządzający 1/4 powierzchni leśnej kraju w sposób zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Było to możliwe dzięki kierownictwu firmy oraz wykształconemu, profesjonalnemu, zjednoczonemu i zaangażowanemu personelowi, który jest największym kapitałem LVM. Jestem zadowolony z efektów działalności LVM i nie wątpię, że dalsza praca przyniesie równie dobre rezultaty i przyszłe pokolenia otrzymają w spadku jeszcze piękniejsze i produktywniejsze lasy państwowe – mówi Jānis Dūklavs, minister rolnictwa Łotwy.

 

Finlandia
Wzrost pozyskania a funkcja lasów jako pochłaniacza

Fiński Instytut Zasobów Naturalnych (Luke) ustalił, że w 2014 r. sekwestracja gazów cieplarnianych przez lasy Finlandii kształtowała się na poziomie 27,7 mln ton. Dla porównania: w 2013 r. związana z ruchem drogowym emisja gazów cieplarnianych sięgała w Finlandii 11,2mln ton. Generalnie można powiedzieć, że fińskie lasy pochłaniają przeszło połowę emisji gazów cieplarnianych, pochodzącej ze wszystkich sfer zużycia energii w Finlandii.

 

 

 

Słowenia
Nowy zarządca lasów państwowych

Spółka z o.o. „Słoweńskie Lasy Państwowe” (Slovenski Državni Gozdowi, SiDG) została zarejestrowana w marcu 2016 roku. Zarząd nad lasami państwowymi o powierzchni 235tys. ha przejęła w lipcu. Wcześniej zarządcą słoweńskich lasów państwowych był Fundusz Rolno-Leśny Republiki Słowenii.

 

Pełna treść >>>

 

Dział:
Numer: Las Polski 24/2016, strona 36-37