Instytut Badawczy Leśnictwa - Międzynarodowo o CO2 i CBM


W LP trwają intensywne prace, mające na celu wdrożenie pilotażowych działań związanych z tworzeniem gospodarstwach węglowych w wybranych wydzieleniach 26 nadleśnictw. W czynione przygotowania wpisała się międzynarodowa konferencja, połączona z warsztatami terenowymi, poświęcona Carbon Budget Model of the Canadian Forest Sector (CBM-CFS3), z udziałem naukowców i licznych leśników z całej Polski. Prof. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki, zastępca dyrektora generalnego LP, podkreślił duże znaczenie tej konferencji z uwagi na czas, w którym się odbywa – szczególny dla LP w związku z opracowywanym projektem Leśnych Gospodarstw Węglowych.

Pełna treść >>>

Dział: Informacje
Numer: Las Polski 24/2016, strona 4