Sto dni, sto lat


Założono, że uprzątnięcie szkód spowodowanych huraganem z powierzchni dwóch leśnictw powinno potrwać maksymalnie sto dni. Termin ten udało się jeszcze skrócić.
Numer: Las Polski 24/2016, strona 22-23

Pobierz artykuł w formacie PDF