Upul – dotacja za standard


Nowelizacja ustawy o lasach z 11 marca 2016 r. wprowadziła możliwość przeznaczania środków funduszu leśnego na dofinansowanie sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu. Znamy już reguły, na jakich się to odbędzie.
Dział: Lasy prywatne
Numer: Las Polski 24/2016, strona 20-21

Pobierz artykuł w formacie PDF