Optymalna gęstość sieci dróg leśnych w Polsce


W Lasach Państwowych gęstość sieci dróg leśnych wynosi ok. 25 m/ha (w tym tylko 4 m/ha dróg utwardzonych). To wskaźnik dużo niższy w porównaniu z innymi krajami zachodnioeuropejskimi. Np. w Niemczech wskaźnik ten wynosi średnio 40, we Francji – 35, a w Szwajcarii sięga nawet 60 m/ha.
Autor: Rafał Chudy
Dział: Nauka leśna
Numer: Las Polski 21/2016, strona 27

Pobierz artykuł w formacie PDF