Właściciele lasów czy wyrobnicy na rzecz dobra publicznego?


Tercet posłów wytyka podwójne standardy, obowiązujące w stosowaniu przepisów regulujących inwestycje budowlane na gruntach leśnych. LP budują ich zdaniem na takich gruntach nawet centra pałacowe pod szyldem edukacji leśnej, podczas gdy urzędy i co gorsza sądy administracyjne, kierując się powszechną i nieuzasadnioną nieufnością wobec właścicieli prywatnych lasów, a priori traktują ich projekty budowlane jako niezwiązane z gospodarką leśną.
Dział: Lasy prywatne
Numer: Las Polski 18/2016, strona 8-11

Pobierz artykuł w formacie PDF