Związki zawodowe a sprawa mieszkań


Propozycje unormowania kwestii mieszkaniowych w Lasach Państwowych od lat składają organizacje związkowe: Krajowa Sekcja Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” i Związek Leśników Polskich w RP. Oba związki przedstawiły swoje postulaty. Streszczamy je pokrótce.
Dział:
Numer: Las Polski 15-16/2016, strona 22-23

Pobierz artykuł w formacie PDF