Inwentaryzacja jeleni według pozyskania i rocznego przyrostu zrealizowanego populacji


Prezentowane w niniejszym artykule metody mogą zostać wykorzystane do prostej i taniej oceny liczebności jeleni, jak również do weryfikacji liczebności populacji tego gatunku, otrzymanych przy pomocy innych metod (pędzenia, tropienia, termowizja).
Numer: Las Polski 13-14/2016, strona 18-19

Pobierz artykuł w formacie PDF